Acid Unlimted Friendly invite

297 kr/mån
  • 2 månaders bindningstid
Tillgång till en studio
Tillgång till alla Acid Training klasser
En månads uppsägningstid
Övergår automatiskt till Acid unlimited löpande efter två månader som kan sägas upp närsomhelst
Endast för nya kunder och kan bara köpas en gång per kund